FAQ - najčastejšie kladené otázky

1. Čo znamená plnenie atramentových kaziet(cartridgov) a tonerových náplní?

Plnenie je vlastne proces opätovného použitia tonerových a atramentových kaziet(cartridgov) ako rovnocennej náhrady originálu. Tento spôsob je šetrný nielen k životnému prostrediu ale aj k Vašej peňaženke.

2. Koľkokrát môžem napĺniť atramentovú kazetu?

Atramentové kazety obsahujú tlačovú hlavu, ktorá sa každým naplnením približuje svojmu limitu. Odpovedať na túto otázku sa nedá jednoznačne pretože počet naplnení závisí od každej atramentovej kazety individuálne. Vo všeobecnosti ich môžete plniť 5-8 krát v závislosti od jej stavu, pokiaľ nedôjde k jej opotrebeniu. Dôležitá je aj kvalita papiera, ktorý používate do svojej tlačiarne.

3. Kedy je potrebné napĺňať atramentovú kazetu?

Odporúča sa ju plniť predtým ako sa minie všetok atrament aby neostala úplne prázdna. Inak môže dôjsť k prehriatiu a následnemu spáleniu trysiek, čo Vám spôsobí nekvalitnú tlač.

4. Ako dlho môžem nechať prázdnu atramentovú kazetu bez naplnenia?

Ak zbadáte pásiky alebo chýbajúcu farbu na vašich výtlačkoch, je ideálne ju čo najskôr priniesť na naplnenie. Kazeta začína totiž ihneď vysychať.

5. Kedy mám vložiť znovunaplnenú atramentovú kazetu do tlačiarne?

Mali by ste ju vložit ihneď. Pokiaľ však práve nemáte takúto možnosť, je dobré ju uložiť niekam na chladné miesto.

6. Čo ak po vložení znovunaplnenej atramentovej kazety moja tlačiareň nefunguje?

S každou naplnenou atramentovou kazetou Vám dáme aj testovaciu stránku ako dôkaz, že daná kazeta je naplnená kvalitne a otestovaná. Pridáme Vám aj inštrukcie ako zaobchádzať s kazetou pri vložení do Vašej tlačiarne.

7. Má plnenie atramentových kaziet vplyv na záruku mojej tlačiarne?

Väčšina výrobcov varuje pred používaním renovovaných atramentových kaziet. Chcú však kontrolovať trh.. Plnenie atramentových kaziet nemá vplyv na funkciu tlačiarne.Výrobcovia tlačiarní nemôžu zrušiť záruku na Vašu tlačiareň pokiaľ nedokážu, že iné druhy tlačiarenskych zásob( ink, tonerový prášok) ničia Vašu tlačiareň.

8. Ako mám zaobchádzať s atramentovou kazetou?

Vždy s ňou zaobchádzajte opatrne. Nikdy sa nedotýkajte rukou otvorov na tlačovej hlave. Ak kazetu necháte dlho vonku mimo tlačiarne, atrament vyschne a trysky sa upchajú. To môže spôsobiť nekvalitnú tlač vašej tlačiarne. Najlepšie je ju napĺniť pred úplnym vyprázdnením atramentu.

9. Je dôležitá kvalita atramentu?

Áno. Tlačová hlava na Vašej kazete sa môže upchať alebo zničiť atramentom, ktorý nie je v súlade s OEM špecifikáciami ako sú čas vyschnutia, hustota, bod varu, viskozita, povrchové napätie, pH hodnota.

10. Čo je to kompatibilný cartridge?

Kompatibilný cartridge je vlastne neoriginálny nový cartridge.

11. Aký je rozdiel medzi pojmami kompatibilný a renovovaný?

Renovácia je znovunaplnenie už použitého atramentového alebo tonerového cartridgu. Môže zahŕňať aj výmenu opotrebovaných alebo nefunkčných častí( optický valec, čepele, hubka ).

Kompatibilný atramentový alebo tonerový cartridge je neoriginálny( neznačkový), úplne nový a nepoužitý, ktorý ma tie isté parametre ako originálny( značkový) cartridge. Je minimálne o 30-40 % lacnejší ako originál.

12. Aké je približné % pokrytie jedného písaného výtlačku?

Pre čiernu tlač sa uvádza 5 % pokrytie a pre farebnú tlač je to približne 7.5 % pokrytie.

13. Prečo obsahujú niektoré kazety čipy a aká je ich funkcia?

Čipy zabezpečujú komunikáciu medzi kazetou a tlačiarňou a taktiež obsahujú informácie o stave tlačiarne(množstvo spotrebovaného inku, alebo tonerového prášku, počet vytlačených strán a pod.). Ak dôjde k úplnej spotrebe inku alebo tonerového prášku tlačiarne, čip zastaví tlačenie.

14.Aké sú najčastejšie chyby spojené s výmenou atramentovej kazety?

Atramentové kazety rozdeľujeme na kazety ktorých súčasťou je tlačová hlava a na kazety ktoré neobsahujú tlačovú hlavu.

Kazety s tlačovou hlavou - môže dôjsť k prehriatiu a následnemu spáleniu trysiek, tým že sa budete snažiť tlačiť takmer prázdnou kazetou. Ďalším rizikom je poškodenie elektrických kontaktov na kazete neopatrnou manipuláciou pri jej výmene ako aj pri dlhodobom skladovaní prázdnych kaziet.

Kazety bez tlačovej hlavy – najčastejšou chybou je ak nedochádza k okamžitej výmene prázdnej kazety, čo môže viesť k vyschnutiu tlačovej hlavy( súčasť tlačiarne). Riešením je nová tlačová hlava.

15. Kedy je potrebné priniesť prázdnu tonerovú kazetu na plnenie?

Platí tu to isté ako pri atramentových cartridgoch tz. priniesť ju hneď ako sa vyprázdni a nenechávať ju dlho v tlačiarni.

16.Kedy mám vložiť tonerový cartridge späť do tlačiarne?

Postupovať by ste mali ako pri atramentových cartridgoch. Naplneným tonerovým cartridgom vadí vlhké prostredie a preto môže dôjsť k zvlhnutiu prášku v cartridgi.

LM-ink, Pugačevova 19, Humenne 06601
Email: info@lm-ink.sk