Renovácia tonerov

Zadajte prosím názov tonera, alebo tlačiarne.

Podstatou renovácie, resp. repasu tonerov je ich naplnenie a príprava na ďalšie používanie. Proces plnenia kaziet prebieha v prístrojoch, ktorých hlavnou súčasťou je vákuová komora, vďaka ktorej sú kazety naplnené maximálnym možným množstvom atramentu. Výsledkom takto repasovaných tonerov je dosiahnutie vysokého počtu výtlačkov. Každá atramentová kazeta a toner sú po naplnení testované v prislúchajúcej tlačiarni a následne je zákazníkovi poskytnutá vytlačená testovacia stránka, na základe ktorej môže zhodnotiť kvalitu tlače po naplnení tonera.

V priebehu renovácie sú vyčistené všetky časti tonera, tlačou opotrebované komponenty sú vymenené za nové a následne je toner naplnený novou kvalitnou náplňou. Vďaka tomuto postupu zaručujeme vysokú kvalitu tlače po každej renovácii tonera.

Našim zákazníkom zabezpečujeme profesionálnu renováciu tonerov pre laserové tlačiarne, kopírovacie stroje, faxy, repas inkjetov pre atramentové tlačiarne a faxy či kaziet pre ihličkové tlačiarne, pričom renovujeme všetky značky dostupné na trhu.

Renovácia atramentových kaziet a tonerov v sebe nesie viacero výhod, pričom k najvýznamnejším patrí finančná úspora a porovnateľná kvalita. Pri repasovaných toneroch je možné znížiť náklady na tlač o viac ako 50% a to pri zachovaní rovnakej kvality tlače. Jeden toner je pri odbornej manipulácii možné renovovať aj 8 krát, pričom možný počet renovácií závisí od rôznych faktorov, medzi ktoré patrí samotná kvalita tonera, spôsob manipulácie s ním ale tiež typ používaného papiera pri tlači. Keďže sa vďaka renovácii používa jeden toner niekoľkokrát, výrazne sa eliminuje množstvo odpadového materiálu, čím sa významným spôsobom šetrí aj životné prostredie.

Vďaka moderným technologickým postupom a odbornému prístupu v procese renovácie spĺňajú renovované tonery a kazety aj tie najnáročnejšie kritéria a stávajú sa tak rovnocennými so samotnými originálmi.

LM-ink, Pugačevova 19, Humenne 06601
Email: info@lm-ink.sk