Servis tlačiarni

Našim zákazníkom poskytujeme kompletný servis tlačiarní, faxov, kopírovacích a multifunkčných zariadení značky HP, Canon, Epson, Konica Minolta, Samsung, OKI, Brother, Lexmark, Xerox či Philips. V rámci zabezpečenia kvalitného servisu dodávame originálne ako aj alternatívne náhradné komponenty.

Ak tlačiareň pri tlači hučí, zasekáva papier alebo ho vôbec neťahá, zanecháva šmuhy alebo je tlač celkovo nekvalitná prípadne tlačiareň netlačí vôbec, je potrebný jej servis, pomocou ktorého sa uvedie tlačiareň do pôvodného stavu a predĺži sa tak jej životnosť. Prvým krokom v procese servisu je zistenie príčiny problémov a predbežná kalkulácia nákladov ako aj stanovenie termínu opravy. Po odsúhlasení zo strany zákazníka dáme tlačiareň do pôvodného stavu, resp. v prípade nerentability opravy poskytneme odborné poradenstvo ohľadom kúpy nového zariadenia.

Pre dosiahnutie dlhej životnosti a bezchybného stavu tlačiarne, faxu, kopírovacieho či multifunkčného zariadenia je nevyhnutné predovšetkým ich pravidelné čistenie. Kompletné prečistenie zariadenia umožní jeho bezproblémový chod a minimalizuje sa potreba nákladnejších opráv.

Dôležitá je aj celková údržba zariadenia, v rámci ktorej je potrebné skontrolovať všetky komponenty, ktoré sa časom opotrebúvajú a v prípade potreby ich vymeniť za nové, čím sa udrží dobrý technický stav tlačiarne či iného kancelárskeho zariadenia.

Zabezpečujeme tiež kompletnú renováciu starých tlačiarní, kopírok, faxov či multifunkčných zariadení, v rámci ktorej zariadenie rozoberieme, prečistíme všetky jeho časti, opotrebované, prípadne nefunkčné komponenty vymeníme za nové a uvedieme ho do pôvodného stavu.

Našim zákazníkom poskytujeme viacero foriem servisu v závislosti od ich individuálnych potrieb. K základnej forme patrí tzv. bežný servis, v rámci ktorého zistíme stav zariadenia, zabezpečíme jeho údržbu, prípadne opravu a následne zariadenie uvedieme do jeho riadneho chodu. Ďalšími formami je servis na základe zmluvy, v rámci ktorého poskytujeme dohodnutý servis na vopred stanovené obdobie či profylaktický, resp. pravidelný servis závislý napríklad od času, počtu vytlačených strán či vyhotovených kópií. Samozrejmosťou pre nás je taktiež poskytovanie softvérového servisu prostredníctvom ktorého upravíme všetky dôležité nastavenia akejkoľvek tlačiarne a tak zabezpečíme jej správne fungovanie aj na tejto úrovni.

Našim zákazníkom sa snažíme vychádzať čo najviac v ústrety, a tak v prípade servisu tlačiarne poskytujeme na základe individuálnej požiadavky zákazníka službu zapožičania náhradnej tlačiarne. Zároveň v prípade potreby vykonáme servis priamo u zákazníka, čím sa snažíme o zabezpečenie maximálneho komfortu a spokojnosti s nami poskytovanými službami.

LM-ink, Pugačevova 19, Humenne 06601
Email: info@lm-ink.sk